BELOWANIE RDF

Utrzymywanie rezerwy gotowego paliwa na wypadek nieoczekiwanych przerw w jego produkcji jest przejawem odpowiedzialnego zarządzania. Jest to sprawa wiarygodności wobec odbiorcy, który oczekuje ciągłości dostaw. Dla odbiorcy jest to sprawa ważna a przy dużej konkurencji wśród dostawców może decydować o zawarciu kontraktu oraz o jego warunkach. Odbiorcy paliwa alternatywnego to zakłady pracujące w trybie dostaw JIT tj. „just in time” albo po spolszczeniu „na czas”. Taki tryb zaopatrzenia w materiały do produkcji został upowszechniony kilkadziesiąt lat temu. Chodziło o obniżenie kosztów magazynowania oraz kosztów finansowych związanych z zaopatrzeniem. Na początku było to wyzwanie dla systemów logistycznych ale problem został rozwiązany i dostawa w trybie JIT stała się powszechna. Tryb JIT jest wygodny dla odbiorcy ale wymaga niezawodności od dostawcy i jego wiarygodność staje się decydująca.    

Zakłócenia dostaw to ogromne koszty związane z przestojem i opóźnieniem w produkcji. W systemie JIT dostawca musi się dobrze przygotować do zapewnienia niezawodnych dostaw pod rygorem nie tylko kar umownych ale również utraty zamówienia i wizerunku.

 

Polecamy system magazynowania rezerw paliwowych w belach cylindrycznych, który jest pożarowo bezpieczny, stosunkowo tani bo nie wymaga magazynu i nieobciążający dla środowiska ale przede wszystkim zabezpiecza paliwo przed utratą wartości energetycznej.

Nasza firma oferuje usługowe belowanie paliwa alternatywnego w celu tworzenia rezerw gotowego produktu.

Opis maszyny Orkel Hi-X Compactor

Orkel Hi-X Compactor jest przemysłową praso owijarką do materiałów rozdrobnionych takich jak np. odpady czy biomasa.

Maszyna może być napędzana przez traktor (min. 120 KM) lub przez elektryczny zespół napędowy (opcjonalnie) o mocy znamionowej 55 kW.

Funkcje robocze zapewnia zespół pomp i silników hydraulicznych połączonych wężami z elektroniczno-ektrycznym sterowaniem.

Wysokość podczas jazdy3 760mm
Szerokość podczas jazdy2 500mm
Długość podczas jazdy      7 800mm
Długość podczas pracy10 930mm
Waga bez zespołu napędowego9 800kg
Moc zespołu napędowego55kW
Średnica komory prasującej1 150mm
Szerokość komory prasującej1 200mm

Opis działania:

Surowiec jest wsypywany na stół podawczy (1) skąd przy pomocy przenośników jest transportowany do komory prasującej (2).

W komorze prasującej (2) materiał jest zagęszczany wskutek ciągłego dosypywania i obracania pomiędzy dwoma napiętymi taśmami aż do zapełnienia całej przestrzeni i do oparcia się tych taśm na 18 stalowych walcach.

Po zakończeniu prasowania – jeszcze w komorze – cylindryczna bela jest opasywana (3) siatką lub folią a następnie – po uniesieniu ruchomej części komory – przetransportowana na stół owijarki (4).

Na owijarce (4) bela zostaje owinięta kilkoma warstwami (według potrzeb od 2 do 8) folii stretch o szerokości 750 mm co zapewnia szczelność a następnie zrzucona na ziemię.

BELOWANIE RDF – GALERIA

Oferta kompaktorów Orkel

Belownica HI-X

W przypadku belowania materiałów rozdrobnionych takich jak RDF (paliwo zastępcze z odpadów) i zmieszanych odpadów komunalnych, a także kompostu i trocin, nowy kompaktor Hi-X jest idealny dzięki innowacyjnej technologii i wytrzymałym materiałom.

Belownica DENS-X

DENS-X – najnowsza maszyna typu Kompaktor firmy Orkel jeszcze lepiej pakuje w cylindrycznych belach rozdrobnione materiały, takie jak pasze objętościowe, trociny, torf, liście i wiele więcej. Rozwiązanie ma zastosowanie w zakiszaniu pasz objętościowych takich jak: kukurydza, wysłodki i wielu innych oraz w logistyce ułatwiając przeładunek, transport i przechowywanie.

Belownica MP / MC

MP2000 i MC1000 oraz MC850 – sprawdzone praso-owijarki od lat znane na świecie pakują rozdrobnione materiały, , takie jak pasze objętościowe, trociny, torf, liście i wiele więcej. Rozwiązanie ma zastosowanie w zakiszaniu pasz objętościowych takich jak: kukurydza, wysłodki i wielu innych oraz w logistyce ułatwiając przeładunek, transport i przechowywanie.

ZOBACZ DLACZEGO BELOWANIE KISZONKI TO PASZA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Orkel Polska

Wyłączny dystrybutor maszyn firmy Orkel
Selma sp. z o.o. sp. k.

Oficjalna strona producenta
orkel.no

KONTAKT