BELOWANIE ODPADÓW

Nowość! Teraz możesz zagęścić i szczelnie owinąć folią również:

 • odpady komunalne w celu ostatecznego składowania
 • frakcję wysokokaloryczną odpadów (czasowo do 3-ch lat) w celu późniejszego przetworzenia na paliwo
 • paliwo uzyskane z odpadów, w celu ekonomicznego transportu do spalania lub w celu przechowania ze względu na sezonowość zapotrzebowania

Korzyści:

Średnio trzykrotne zmniejszenie objętości składowania odpadów

Eliminacja składowiskowego kompaktora do ugniatania odpadów

Składowanie nieuciążliwe dla środowiska – eliminacja:

 • Zanieczyszczonych odcieków
 • Odorów
 • Rozwiewania
 • Ptactwa i gryzoni
 • Zagrożenia pożarowego
 • Poprawa warunków BHP na składowisku
 • Zachowanie właściwości kalorycznych zbelowanych odpadów
 • Zabezpieczenie zawartości przed nasiąkaniem wodą
 • Uproszczenie operacji oraz redukcja kosztów w transporcie i przeładunku

Belować można następujące materiały odpadowe:

 • Odpady komunalne zmieszane
 • Papier, plastik
 • Rozdrobnione wykładziny dywanowe
 • Odpady materiałów izolacyjnych
 • Rozdrobnione odpady z recyklingu samochodów
 • Paliwo alternatywne

Belowanie – folia – Galeria

Oferta kompaktorów Orkel

Belownica HI-X

W przypadku belowania materiałów rozdrobnionych takich jak RDF (paliwo zastępcze z odpadów) i zmieszanych odpadów komunalnych, a także kompostu i trocin, nowy kompaktor Hi-X jest idealny dzięki innowacyjnej technologii i wytrzymałym materiałom.

Belownica DENS-X

DENS-X – najnowsza maszyna typu Kompaktor firmy Orkel jeszcze lepiej pakuje w cylindrycznych belach rozdrobnione materiały, takie jak pasze objętościowe, trociny, torf, liście i wiele więcej. Rozwiązanie ma zastosowanie w zakiszaniu pasz objętościowych takich jak: kukurydza, wysłodki i wielu innych oraz w logistyce ułatwiając przeładunek, transport i przechowywanie.

Belownica MP / MC

MP2000 i MC1000 oraz MC850 – sprawdzone praso-owijarki od lat znane na świecie pakują rozdrobnione materiały, , takie jak pasze objętościowe, trociny, torf, liście i wiele więcej. Rozwiązanie ma zastosowanie w zakiszaniu pasz objętościowych takich jak: kukurydza, wysłodki i wielu innych oraz w logistyce ułatwiając przeładunek, transport i przechowywanie.

ZOBACZ DLACZEGO BELOWANIE KISZONKI TO PASZA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Orkel Polska

Wyłączny dystrybutor maszyn firmy Orkel
Selma sp. z o.o. sp. k.

Oficjalna strona producenta
orkel.no

KONTAKT