Utrzymywanie rezerwy gotowego paliwa na wypadek nieoczekiwanych przerw w jego produkcji jest przejawem odpowiedzialnego zarządzania.

Jest to sprawa wiarygodności wobec odbiorcy, który oczekuje ciągłości dostaw. Dla odbiorcy jest to sprawa ważna a przy dużej konkurencji wśród dostawców może decydować o zawarciu kontraktu oraz o jego warunkach. Odbiorcy paliwa alternatywnego to zakłady pracujące w trybie dostaw JIT tj. „just in time” albo po spolszczeniu „na czas”.

Taki tryb zaopatrzenia w materiały do produkcji został upowszechniony kilkadziesiąt lat temu. Chodziło o obniżenie kosztów magazynowania oraz kosztów finansowych związanych z zaopatrzeniem. Na początku było to wyzwanie dla systemów logistycznych ale problem został rozwiązany i dostawa w trybie JIT stała się powszechna. Tryb JIT jest wygodny dla odbiorcy ale wymaga niezawodności od dostawcy i jego wiarygodność staje się decydująca.

 

 

Zakłócenia dostaw to ogromne koszty związane z przestojem i opóźnieniem w produkcji. W systemie JIT dostawca musi się dobrze przygotować do zapewnienia niezawodnych dostaw pod rygorem nie tylko kar umownych ale również utraty zamówienia i wizerunku.

 

Polecamy system magazynowania rezerw paliwowych w belach cylindrycznych, który jest pożarowo bezpieczny, stosunkowo tani bo nie wymaga magazynu i nieobciążający dla środowiska ale przede wszystkim zabezpiecza paliwo przed utratą wartości energetycznej.

 

Nasza firma oferuje usługowe belowanie paliwa alternatywnego w celu tworzenia rezerw gotowego produktu.

Opis maszyny Orkel Hi-X Compactor

Orkel Hi-X Compactor jest przemysłową praso owijarką do materiałów rozdrobnionych takich jak np. odpady czy biomasa.

 

Maszyna może być napędzana przez traktor (min. 120 KM) lub przez elektryczny zespół napędowy (opcjonalnie) o mocy znamionowej 55 kW.

 

Funkcje robocze zapewnia zespół pomp i silników hydraulicznych połączonych wężami z elektroniczno-ektrycznym sterowaniem.

 

Wysokość podczas jazdy 3 760 mm
Szerokość podczas jazdy 2 500 mm
Długość podczas jazdy       7 800 mm
Długość podczas pracy 10 930 mm
Waga bez zespołu napędowego 9 800 kg
Moc zespołu napędowego 55 kW
Średnica komory prasującej 1 150 mm
Szerokość komory prasującej 1 200 mm

Opis działania:

Surowiec jest wsypywany na stół podawczy (1) skąd przy pomocy przenośników jest transportowany do komory prasującej (2).

 

W komorze prasującej (2) materiał jest zagęszczany wskutek ciągłego dosypywania i obracania pomiędzy dwoma napiętymi taśmami aż do zapełnienia całej przestrzeni i do oparcia się tych taśm na 18 stalowych walcach.

 

Po zakończeniu prasowania – jeszcze w komorze – cylindryczna bela jest opasywana (3) siatką lub folią a następnie – po uniesieniu ruchomej części komory – przetransportowana na stół owijarki (4).

 

Na owijarce (4) bela zostaje owinięta kilkoma warstwami (według potrzeb od 2 do 8) folii stretch o szerokości 750 mm co zapewnia szczelność a następnie zrzucona na ziemię.

 

Oferta kompaktorów Orkel

Belownica HI-X
Belownica HI-X

W przypadku belowania materiałów rozdrobnionych takich jak RDF (paliwo zastępcze z odpadów) i zmieszanych odpadów komunalnych, a także kompostu i trocin, nowy kompaktor Hi-X jest idealny dzięki innowacyjnej technologii i wytrzymałym materiałom.

Belownica DENS-X
Belownica DENS-X

DENS-X – najnowsza maszyna typu Kompaktor firmy Orkel jeszcze lepiej pakuje w cylindrycznych belach rozdrobnione materiały, takie jak pasze objętościowe, trociny, torf, liście i wiele więcej. Rozwiązanie ma zastosowanie w zakiszaniu pasz objętościowych takich jak: kukurydza, wysłodki i wielu innych oraz w logistyce ułatwiając przeładunek, transport i przechowywanie.

Belownica MP / MC
Belownica MP / MC

MP2000 i MC1000 oraz MC850 – sprawdzone praso-owijarki od lat znane na świecie pakują rozdrobnione materiały, , takie jak pasze objętościowe, trociny, torf, liście i wiele więcej. Rozwiązanie ma zastosowanie w zakiszaniu pasz objętościowych takich jak: kukurydza, wysłodki i wielu innych oraz w logistyce ułatwiając przeładunek, transport i przechowywanie.

Zobacz dlaczego belowanie kiszonki to pasza najwyższej jakości