Skuteczne belowanie kiszonki z kukurydzy stało się możliwe od 2003 roku, kiedy powstała pierwsza na świecie komercyjna prasa do rozdrobnionej kiszonki kukurydzianej (Orkel MP 2000). Teraz bele kukurydzy paszowej są używane w ponad 40 krajach.

Powody w skrócie:

 • Zwiększona wydajność mleka / przyrost masy żywej
 • Wyższe spożycie SM
 • Lepsza jakość mleka dzięki zwiększonej zawartości białka i tłuszczu
 • Lepsze zdrowie zwierząt

Badania wykazują wzrost produkcji mleka dzięki zastosowaniu kukurydzy w belach o wysokiej gęstości w porównaniu z kukurydzą w silosie. Badania te prowadzone są przez CRV Cattle Improvement w Holandii.

Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Gembloux w Belgii wykazują wzrost rentowności w produkcji mięsa o ok. 20%.

 

Jak to możliwe? Dowiedz się więcej czytając tekst poniżej i zobacz proces belowania na filmie.

Jakość paszy

 • Wyciśnij tlen
 • Odetnij dostęp tlenu
 • Eliminuj psucie się

Kontakt z tlenem psuje kiszonkę z kukurydzy. Dzieje się tak, ponieważ bakterie zużywają składniki pokarmowe, gdy kukurydza styka się z tlenem. Proces prasowania „wyciska” cały tlen w kukurydzy. Następnie bela kukurydzy jest owinięta szczelną folią. W rezultacie w beli nie ma tlenu, a do beli kukurydzy nie dostaje się powietrze (z tlenem). Dzieje się tak w większym stopniu w belach o wysokiej gęstości niż w silosach bunkrowych lub w rękawach. Rezultatem jest lepsza konserwacja masy. Korzyści to mniej bakteryjnego zepsucia podczas przechowywania i transportu oraz stabilna kiszonka do dłuższego przechowywania. Ponadto bele kukurydzy o wysokiej gęstości mają niższy współczynnik infiltracji powietrza podczas karmienia.

 

Trzy lata temu rozpoczęliśmy stosowanie balotów w technologii Orkela na fermie mlecznej. Doskonała mikrobiologiczna równowaga kiszonki w balotach w technologii Orkela daje lepszą florę mikrobiologiczną w żwaczu, co prowadzi do lepszego wykorzystania jej składników odżywczych. Od czasu, kiedy rozpoczęliśmy stosowanie kiszonki z balotów w technologii Orkela, jakość i walory smakowe świeżego mleka, masła i sera znacznie wzrosły wskutek lepszej fermentacji. Ponadto stosowanie kiszonki z balotów w technologii Orkela pozwala na przygotowanie gotowych mieszanek paszowych na 48 godzin bez obawy grzania się, nawet w okresie letnim. Stosując kiszonkę z silosu nigdy nie osiągnęlibyśmy takich wyników produkcyjnych z stada.

Doktor weterynarii Jean Devillers – Marchin, Belgia

Korzyści

Minimalne straty lub brak strat podczas przechowania paszy zapewnia ogromne korzyści hodowcy zwierząt gospodarskich. Doświadczenie użytkownika przez ponad 10 lat, a także kilka niezależnych raportów z badań potwierdza zalety bel kukurydzy Orkel o dużej gęstości, które zapewniają:

 • Zwiększona wydajność mleka / przyrost masy żywej
 • Wyższe spożycie SM
 • Lepsza jakość mleka dzięki zwiększonej zawartości białka i tłuszczu
 • Lepsze zdrowie zwierząt

Z kolei korzyści te mają pozytywny wpływ na wyniki finansowe produkcji mleka i mięsa.

Dowiedz się więcej o naszych prasach do kukurydzy oglądając film.

WYDAJNOŚĆ BELOWANIA ORAZ WAGA BEL

Oferujemy różne modele praso-owijarek do kukurydzy

MateriałModelMasy suchejWaga beli (kg/bela)Zagęszczenie (kg/m3)Wydajność Bel/godz. Wydajność Ton/godz.
Sieczka kukurydzianaDens-X
30-40%800 - 1000640 - 80040 - 65 32 - 65
MP 2000800 - 1000640 - 80040 - 60 32 - 60
MC 1000
500 - 620750 - 93045 – 70 23 - 43
MC 850
370 - 460780 - 96055 - 80 20 - 37

Obejrzyj różne modele praso-owijarek firmy Orkel

Oferta kompaktorów Orkel

Belownica HI-X
Belownica HI-X

W przypadku belowania materiałów rozdrobnionych takich jak RDF (paliwo zastępcze z odpadów) i zmieszanych odpadów komunalnych, a także kompostu i trocin, nowy kompaktor Hi-X jest idealny dzięki innowacyjnej technologii i wytrzymałym materiałom.

Belownica DENS-X
Belownica DENS-X

DENS-X – najnowsza maszyna typu Kompaktor firmy Orkel jeszcze lepiej pakuje w cylindrycznych belach rozdrobnione materiały, takie jak pasze objętościowe, trociny, torf, liście i wiele więcej. Rozwiązanie ma zastosowanie w zakiszaniu pasz objętościowych takich jak: kukurydza, wysłodki i wielu innych oraz w logistyce ułatwiając przeładunek, transport i przechowywanie.

Belownica MP / MC
Belownica MP / MC

MP2000 i MC1000 oraz MC850 – sprawdzone praso-owijarki od lat znane na świecie pakują rozdrobnione materiały, , takie jak pasze objętościowe, trociny, torf, liście i wiele więcej. Rozwiązanie ma zastosowanie w zakiszaniu pasz objętościowych takich jak: kukurydza, wysłodki i wielu innych oraz w logistyce ułatwiając przeładunek, transport i przechowywanie.

Zobacz dlaczego belowanie kiszonki to pasza najwyższej jakości