Nowy Orkel Hi-X Compactor

Nowoczesna niezawodna konstrukcja

Szeroki zakres zastosowania