MP/MC

MP 2000

MP2000 to pierwsza na świecie mobilna praso-owijarka do materiałów rozdrobnionych. Maszyna jest również dostępna w wersji bez kół i belki holującej. W takiej konfiguracji najczęściej stosowana jako fragment linii produkcyjnej.

Zespół zagęszczający składa się z dwóch części; stałej i odchylanej w celu wystawienia beli z komory. Obie części zespołu zagęszczającego są opasane taśmą, która w początkowym stadium zagęszczania zapewnia zarówno obrót materiału jak i jego zagęszczenie.

W końcowym stadium obie taśmy opierają się o walce umożliwiające dobicie zagęszczanego wstępnie materiału. Tak sprasowana bela jest następnie wiązana przy pomocy siatki lub szerokiej folii wg potrzeb i uznania operatora.

Po wystawieniu z komory i przeniesieniu na owijarkę bela jest owijana folią stretch o szerokości 750mm (powszechnie stosowana w rolnictwie). Wszystkie funkcje maszyny są napędzane hydraulicznie. MP2000 może pracować w trybie sterowania ręcznego lub automatycznego.

Sterowanie odbywa się przy pomocy komputera pokładowego pozwalającego na programowanie poszczególnych funkcji jak też na kontrolę ich zastosowania.

Zapotrzebowanie mocy napędu zewnętrznego zależy od jego rodzaju oraz od rodzaju zagęszczanego materiału. Przy napędzie przez traktor wynosi ono ok. 90kW a przy napędzie elektrycznym 75kW. Średnica komory zagęszczającej wynosi 115cm a jej szerokość 120cm. Wydajność prasowania do 50 bel na godzinę.

ResizedImage1200462-ResizedImage581225-Ulike-maskin-og-ballestrrelser

8. PREZENTACJA 1PL (1)